Tin tức thời sự kinh tế xã hội

Đuổi học là phản giáo dục

Đuổi học là phản giáo dục

Thông thường, với những vụ học sinh đánh nhau, hình thức kỷ luật đối với các đối tượng vi phạm là đình chỉ học tập hoặc đuổi học. Tuy nhiên, đây có phải là biện...

Bỏ án tử hình 7 tội danh

Bỏ án tử hình 7 tội danh

Chiều(31/3), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án BLHS (sửa đổi) trước Ủy ban tư pháp. Nghị trường “nóng” chuyện oan sai Kiến nghị...